Banner

In de regio wandelen zonder grenzen

Om welke regio gaat het eigenlijk in “Wandelen zonder grenzen“? Een officiële naam heeft de regio niet. Laten we het zo zeggen: Het gaat om het Duits-Nederlandse grensgebied van Niederrhein, Gelderland, Noord- en Midden-Limburg.
Vaak passeren de routes de grenzen, wat ze extra interessant maakt. Landschappelijk wordt het gebied door Rijn, Waal, Maas en hun zijrivieren gekenmerkt, zij vormen steeds weer de oriëntatiehulp op de route.